Användargränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas under våren – användbarhetsförbättringar och massfunktioner utlovas

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

Gränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas under våren. Målet är att göra skapandet och administrationen av förvaltningar tydligare samt att utveckla massfunktioner..

Läs mer

Kännedomen om Suomi.fi ökar – Kunderna i huvudsak nöjda med tjänsterna

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

Enligt kunderna fanns det mest behov av utveckling i kundernas delaktighet i utvecklingen av tjänsterna, i hur man reagerar på respons samt i tjänsternas driftsäkerhet.

Läs mer

Suomi.fi-informationsmötena fortsätter i februari!

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

De månatliga Suomi.fi-informationsmötena fortsätter i februari.

Läs mer

SDL-tips: Har din organisation SDL-innehåll som håller på att arkiveras? Kom ihåg att utnyttja masspublikationen!

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

Servicedatalagrets innehåll ska uppdateras minst en gång per år. Om en tjänst eller servicekanal inte har redigerats på ett år arkiveras den automatiskt.

Läs mer

Spring Splash – Keväthumaus anordnas igen 2019 – anteckna 3 april i kalendern!

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 13.12.2018

Seminariet Spring Splash - Keväthumaus har redan blivit tradition och anordnas nästa gång 3 april på Finlandiahuset i Helsingfors.

Läs mer