Du kan nu uträtta ärenden för någon annans del i Kajanalands Omasote

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Omasote-tjänsten som erbjuds av Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har nu tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer

Agil utveckling av Suomi.fi-tjänsterna på Befolkningsregistercentralen

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Den övergripande utvecklingen av digitala tjänster förutsätter agila arbetsmetoder. BRC håller just nu på att se över sina arbetssätt och anpassa dem till helhetsbetonad, agil utveckling.

Läs mer

Uppgifter om dina händelser på Suomi.fi-nättjänsten

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

På Suomi.fi-nättjänsten kan du kolla uppgifter om dina händelser från och med maj.

Läs mer

Suomidigi belönar utvecklare av digitala tjänster – anmäl ditt team till Suunnannäyttäjät-tävlingen

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

I Suunnannäyttäjät-tävlingen belönas ett team vars insats underlättar medborgarnas vardag och som bra kan utnyttjas i andra organisationer.

Läs mer