Följ aktuella händelser inom digitalisering – beställ det nya nyhetsbrevet från Befolkningsregistercentralen!

Suomi.fi tjänster - 20.02.2019

I vår ger Befolkningsregistercentralen ut ett nytt nyhetsbrev där man tar upp en rad aktuella frågor och intressanta perspektiv inom digitalisering.

Läs mer

Användningen av tjänsterna Meddelanden och Fullmakter ökade rejält 2018 – tillväxten fortsätter 2019

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

År 2018 innebar en kraftig tillväxt i antalet användare i tjänsterna Fullmakter och Meddelanden. Användningen av tjänsterna innebär betydande besparingar i system-, post-, tryckeri- och arbetskostnaderna.

Läs mer

Suomi.fi-meddelanden fram nu även per post – utskrifts-, kuverterings- och postningstjänsten är i användning

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

Utskrifts-, kuverterings- och postningstjänsten kompletterar servicepaketet för Suomi.fi-meddelanden

Läs mer

Suomi.fi-meddelanden kan nu skickas till små företag: användarorganisation – inled ibruktagandet!

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

I den första vågen omfattar meddelanden för företag största delen av det finländska företagsfältet.

Läs mer

Suomi.fi-fullmakter fick pris på Blue Arrow Awards som en betydelsefull digital tjänst för samhället

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

Bedömningskriterier var bl.a. positiv inverkan på människornas vardag, ökad tillgänglighet och främjande av hållbar samhällsutveckling.

Läs mer