Nu är det möjligt att hantera Suomi.fi-mobilappens enheter också i nättjänsten

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

En förnyelse som förbättrar Suomi.fi-mobilappens datasäkerhet har genomförts i Suomi.fi-nättjänsten. I fortsättningen kan du i Suomi.fi-nättjänsten kontrollera på vilka enheter du har installerat mobilappen.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen befrämjar webbtjänsternas tillgänglighet - se videon!

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

På den nya videon berättar vi hur tillgängligheten tas i beaktande i utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna.

Läs mer

Anmäl dig till utbildningarna om Servicedatalagret i slutet av året!

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I höst ordnar Befolkningsregistercentralen Skype-utbildningar om Suomi.fi-servicedatalagret

Läs mer

Digikompassi hjälper kommuner att utnyttja digitaliseringen – ladda ned spelet gratis

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

Digikompassi (Digikompassen) är ett verktyg för gemensam utveckling och ett gratis spel som kommunens arbetstagare, olika intressegrupper och kommuninvånare kan bearbeta tillsammansför reformer inom kommunen och som stöd för digitaliseringen.

Läs mer