Den nya apoteksfullmakten är modern grannhjälp

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Vad ska man göra om ens äldre mamma behöver receptbelagda läkemedel, men inte själv orkar ta sig med rollator till apoteket? Med en elektronisk fullmakt kan man uträtta apoteksärenden åt någon annan, och man behöver endast sin egen identitetshandling.

Läs mer

Sjukvårdsdistrikten, Vimana och BRC främjar tillsammans drifttagningen av tjänsten Meddelanden

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

"Genom att dra nytta av bekanta modeller för drifttagning, bilda nätverk och dela information samt planera genomförandena tillsammans åstadkommer vi effektiva drifttagningar av tjänsten Meddelanden."

Läs mer

Maskin läste och skrev tydlig finska i Suomi.fi-försök med artificiell intelligens och naturligt språk

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Förra sommaren utredde BRC om en semantisk artificiell intelligens som behandlar finska språket kan bidra till att förenhetliga kommunernas sinsemellan olika beskrivningar eller beskrivningar på olika nivåer av samma kommunala tjänster i Suomi.fi-servicedatalagret

Läs mer

X-Road Community Event 2019: gränsöverskridande samarbete

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Atte Pirttilä bloggar om septembers X-Road-evenemang

Läs mer

Lär dig mer om den nya lagen om tillhandahållande av digitala tjänster med hjälp av eOppiva-utbildning!

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Den nya lagen förpliktar myndigheterna att tillhandahålla medborgarna ett elektroniskt sätt att uträtta ärenden. Statens utbildningstjänst eOppiva erbjuder nu utbildning om paragraferna och skyldigheterna i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 61