Smidigare servicestigar med Suomi.fi-fullmakter: Hur löste Aava och Pohjola Sjukhus e-tjänsterna för barnfamiljer?

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Många privata läkarkedjor erbjuder sina kunder möjligheten till att uträtta ärenden på webben och med mobilen. Det är enkelt för en vuxen att identifiera sig för att sköta sina ärenden, men för minderåriga behövs en dubbelkontroll: är pappan Erik Exempel faktiskt vårdnadshavare till lilla Elsa Exempel och har han därmed rätt att sköta Elsas ärenden? Då hälsovårdsföretaget använder Suomi.fi-fullmakter kan vårdnadshavaren kontrolleras i realtid från befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Domstolarna och åklagarväsendet uppfyller kraven i lagen om digitala tjänster med hjälp av Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

De ämbetsverk som är underställda justitieministeriet började skicka elektroniska meddelanden i oktober. Med hjälp av tjänsten Meddelanden uppfyller ämbetsverken kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som har trätt i kraft.

Läs mer

Tjänsten Fullmakter: Behandlingen av fel med överlappande fullmakter underlättas

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Tisdagen den 15 oktober utökades tjänsten Fullmakter med en ny egenskap som särskilt bokföringsbyråer och andra som använder tjänsten i sitt yrke har nytta av.

Läs mer

Stödmaterial och ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden finns nu i Suomi.fi-serviceadministrationen

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Serviceadministrationen är en självbetjäningsportal riktad till organisationer, där man för tillfället kan bekanta sig med egenskaperna för tjänster och ta i bruk tjänsten.

Läs mer

Suomi.fi har publicerat en samlingssida för myndigheters teckenspråkigt material

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

På denna sida har samlats länkar till webbsidor, där myndigheter och föreningar har publicerat material på teckenspråk vars ämne motsvarar Suomi.fi:s informerande innehåll.

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 62