Samarbetsgruppen för underhållet av byggnadsuppgifterna i Befolkningsdatasystemet samlades i Kouvola

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Samarbetsgruppen för underhållet av byggnadsuppgifterna i Befolkningsdatasystemet samlades i Kouvola den 7–8 augusti.

Läs mer

Den nya byggnadsklassificeringen har tagits i bruk i befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Från den 1 september har det skapats nya byggnadsklasser för byggnader och byggprojekt som finns i befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Nya funktioner i tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Todistukset väestötietojärjestelmästä -palveluun on lisätty mahdollisuus tilata todistus huollettavasta. Tämän lisäksi palvelun käyttökieleksi on lisätty englanti.

Läs mer

Utvecklingsverktyg för tillgängliga e-tjänster i biblioteket Suomi.fi Design System

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Den första utvecklingsversionen av biblioteket Suomi.fi Design System har publicerats och de första gränssnittskomponenterna kan användas. Använd komponenterna i din egen tjänst och delta i utvecklingen av biblioteket.

Läs mer

Skattebjörnen sparar genom att kommunicera på nätet – hur är det med er organisation?

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Enligt en lag som trädde i kraft i april 2019 måste myndigheter erbjuda en möjlighet att ta emot meddelanden och sköta ärenden elektroniskt. Medvetna medborgare och företag uppskattar också möjligheten att sköta myndighetsärenden elektroniskt: det är snabbt, flexibelt och säkert. Dessutom minskar elektroniska Suomi.fi-meddelanden mängden pappersarbete och kan leda till inbesparingar i miljonklassen.

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 60