Yhteisiä verkkosisältöjä maakuntien käyttöön

Suomi.fi-palvelut - 26.02.2018

Väestörekisterikeskuksessa käynnistyi helmikuun alussa Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hanke, jossa tuotetaan yhteisiä tietosisältöjä tulevien maakuntien käyttöön. Tietosisältöjä tuotetaan niistä lakisääteisesti palveluista, jotka siirtyvät maakuntien vastuulle. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ohjeistus Suomi.fi-palvelutietovarannon sisältöjen tuotantoon ja hallittuun siirtymään kunnilta ja virastoilta maakunnille. Palvelutietovarantoon tuotetaan myös pohjakuvauksia palveluista, joita maakunnat tarjoavat. Työn pohjana on yhteinen sisältökonsepti, joka tuotetaan palvelumuotoilun keinoin.

Yhteisillä tietosisällöillä pyritään tehokkuuteen ja tiedon luotettavuuteen. Kun maakunnat hyödyntävät yhdessä tuotettuja tietosisältöjä, ei jokaisen maakunnan tarvitse tuottaa tekstejä asioista, jotka ovat kaikille maakunnille yhteisiä. Yhteiset tietosisällöt hyödyttävät myös loppukäyttäjää: asiakas ei törmää samasta aiheesta kirjoitettuihin hieman erilaisiin teksteihin eikä hänen tarvitse miettiä, mistä hän löytää ajantasaisimman tiedon.

Yhteiset tietosisällöt eivät kuitenkaan sulje pois paikallisuutta. Maakunnat voivat täydentää yhteisiä tietosisältöjä omilla sisällöillään.

Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hankkeessa ei oteta kantaa siihen, missä tietosisältöjä esitetään: lähtökohtaisesti sisällöt ovat hyödynnettävissä missä tahansa verkkopalvelussa avointen rajapintojen kautta. Kaikki yhteisesti tuotetut tietosisällöt kuitenkin esitetään vähintään Suomi.fi-verkkopalvelussa, johon Suomi.fi-palveluiden jatkokehityshanke toteuttaa maakuntanäkymät. Hankkeessa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä Suomi.fi-palveluiden jatkokehityshankkeen kanssa.

Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hanke kokoaa yhteen laajan joukon substanssi- ja viestintäasiantuntijoita maakuntien liitoista, virastoista ja ministeriöistä. Ensimmäiseksi hankkeessa tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen tietosisältöjä. Myöhemmin tuotetaan tietosisältöjä mm. alueiden käytöstä ja ympäristöstä, kasvupalveluista sekä maakuntien päätöksenteosta ja hallinnosta.

Hankkeessa aloitetaan käyttäjätarinoiden ja palvelupolkujen määrittelyllä maaliskuussa. Huhti-toukokuussa tuotetaan sisältökonsepti ja tuotantomalli. Tietosisällöt valmistuvat loppuvuodesta.

Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hankkeessa kootaan parhaillaan verkostoa, joka osallistuu sisältöjen kartoittamiseen ja tekstien kommentointiin. Jos olet kiinnostunut osallistumaan verkoston työhön, ota yhteyttä!

Lisätietoja

Janne Pajusalo
Hankepäällikkö
Väestörekisterikeskus
puh. +358 50 377 4626
ext.janne.pajusalo(at)vrk.fi

 

Terhi Tuokkola
Suunnittelija, Suomi.fi-verkkotoimitus
Väestörekisterikeskus
puh. +358 295 535 097
terhi.tuokkola(at)vrk.fi