Väestörekisterikeskuksen asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö uudistuu

Suomi.fi-palvelut - 28.11.2017

Väestörekisterikeskus on uudistamassa asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötään. Uudistukselle nähtiin tarve, koska viraston ylläpidettäväksi on siirtynyt ja siirtyy runsaasti uusia palveluja ja toimintoja.

Uudistuksen tavoitteena on:

- yhtenäistää Väestörekisterikeskuksen asiakasyhteistyön tapoja

- koota tietoa asiakkaiden tarpeista ja odotuksista Väestörekisterikeskuksen palvelujen kehittämiseksi

- saada asiakkailta palautetta ja tietoa mm. palvelujen käytöstä ja käyttöönottosuunnitelmista

- jakaa tietoa Väestörekisterikeskuksen palvelujen ajankohtaisista asioista ja jatkokehityssuunnitelmista

 - lisätä vuorovaikutusta ja sitoutumista yhteisiin päätöksiin

Asiakas- ja sidosryhmäyhteistyön toimintamallissa on viisi eri yhteistyömuotoa: avoimet tilaisuudet, johdon tapaamiset, erilaiset kehitys- ja asiakasryhmät sekä Väestörekisterikeskuksen palveluiden tuotannon seurantaryhmä.

Uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2018 alkupuolella. Väestörekisterikeskus täsmentää ja konkretisoi ryhmien toimintaa vuoden loppuun mennessä. Asiasta tiedotetaan lisää viimeistään vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa 2018.

 

Sähköpostiosoite

Haluan uutisia seuraavista aiheista: