Suomi.fi-tunnistukselle Saavutettavuus huomioitu -leima

Suomi.fi-palvelut - 26.02.2018

Näkövammaisten liitto on myöntänyt Suomi.fi-tunnistukselle Saavutettavuus huomioitu -leiman. Leima voidaan myöntää verkkopalvelulle, joka täyttää kansainväliseen WCAG 2.0 -saavutettavuusohjeeseen sekä eräisiin lisäkohtiin perustuvat kriteerit. Kriteerit koskevat muun muassa verkkopalvelun sivurakenteen selkeyttä, värien ja äänten käyttöä sekä verkkopalvelun kielen ymmärrettävyyttä.

Verkkopalvelu on saavutettava, jos sen käytettävyydessä on otettu yhdenvertaisesti huomioon erilaiset käyttäjäryhmät ja se on kaikkien ihmisten helposti käytettävissä. Saavutettavaa verkkopalvelua voi käyttää ongelmitta esimerkiksi ruudunlukulaitteella tai älypuhelimen käyttöapusovelluksilla.

Tunnistuksen kohdalla testattiin erityisesti sen kertakirjautumisominaisuutta. Sen avulla Tunnistusta hyödyntävien palveluiden käyttäjän ei tarvitse tunnistautua uudestaan jokaiseen palveluun liikkuessaan niiden välillä. Arvioinnissa testattiin myös mm. onko palvelun automaattinen aikakatkaisu riittävän pitkä tietyille apuvälineitä käyttäville erikoisryhmille.

Hyväksytyn arvioinnin lisäksi Näkövammaisten liiton kiinnitti testiraportissaan huomiota kahteen kohtaan, joihin täytyy palvelun jatkokehityksessä kiinnittää huomiota. Huomautukset korjataan mahdollisimman pian, sanoo Väestörekisterikeskuksen kehityspäällikkö Riitta Partala.

–Tulevaisuudessa myös muut Suomi.fi-palvelut on tarkoitus arvioida ja saada niille sama Saavutettavuus huomioitu -leima. Suomi.fi-palvelut ovat tarkoitettu kaikille, joten niiden saavutettavuus on erittäin tärkeää, Partala sanoo.

Käyttäjätestauksen Näkövammaisten keskusliitolle suoritti Annapurna Oy yhteistyössä Tampereen seudun näkövammaisten kanssa. Testaus suoritettiin kokonaisuudessaan 20.12.2017.