Suomi.fi-palveluita kehitetään Väestörekisterikeskuksessa ketterästi

Suomi.fi-palvelut - 24.04.2018

Suomi.fi-palveluita kehittävässä Väestörekisterikeskuksessa tapahtuu paljon. Suomi.fi-palveluiden jatkokehityksen lisäksi virastossa on käynnissä viraston tarjoamia palveluita uudistavia hankkeita sekä yhdistyminen maistraattien kanssa. Virastosta on tulossa varsin laaja-alainen sähköistä yhteiskuntaa edistävä digivirasto.

Kokonaisvaltainen digipalveluiden kehitys vaatii myös ketterät työtavat. VRK uudistaakin parhaillaan työnteon tapojaan kohti kokonaisvaltaista ketterää kehittämistä.

-Olemme kuunnelleet asiakkailtamme tullutta palautetta ja ryhtyneet uudistamaan palvelukehitystä, jotta voimme tarjota parempaa palvelua, tiivistää kehityspäällikkö Esa Keränen.

VRK:ssa on jo pitkään sovellettu ketteriä toimintamalleja. Esimerkiksi viime vuonna päättynyt ja VRK:n toteuttama Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma sovelsi pitkälti ketteriä kehitysmenetelmiä. Nyt toimintamalli laajennetaan kuitenkin koko virastoon. Näin tuote- ja projektikeskeisestä kehittämisestä siirrytään SAFe:en pohjautuvaan kokonaisvaltaiseen ketterään kehittämiseen.

-Väestörekisterikeskuksen hankkeissa on yleisesti onnistuttu hyvin, mutta valitettavasti palvelukehitys on ollut vielä osittain siiloutunutta. Kun tuotteita ja projekteja on useita, niin vaarana on etteivät kehitystiimit keskustele tarpeeksi keskenään, josta voi seurata tehottomuutta, teknistä velkaa ja jopa päällekkäisiä ratkaisuja, Keränen kertoo.

Toimintatapojen uudistuksessa ketteryys ulotetaan erityisesti kokonaisuuden johtamiseen. Kaikille viraston hankkeille luodaan yhteiset käytännöt portfoliohallintaan ja työn kulkuun.

-Tämän avulla kaikesta tekemisestä tulee läpinäkyvää. Kokonaisuutta on helpompi johtaa ja sen osia priorisoida liiketoiminnan tavoitteiden mukaan.

Uudella mallilla luottamusta, avoimuutta ja liiketoimintahyötyjä

Käytännössä kokonaisvaltaisen ketterän kehityksen mallissa työtä hallitaan portfolioiden avulla. Kehitysportfolio sisältää Keräsen mukaan ideat ja kehitysprojektit, palveluportfolio kaikki VRK:n palvelut. Kehitysportfolion avulla priorisoidaan uudet palvelut tai ominaisuudet vanhoihin palveluihin.

Viraston johto vastaa hankkeiden ja palveluiden strategisesta johtamisesta. Yksittäisen tuotteen omistaja vastaa kehitysideoiden muuttamista hyödyiksi, samalla kehitystiimiä ohjaten.

Kokonaisketterää mallia on jo pilotoitu vuoden alusta Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmää ja sähköisiä palveluja uudistavassa VAAKA-hankkeessa, Keränen kertoo. Lisäksi kaikki uudet projektit, kuten Cloud-hanke, on viety alusta alkaen uuteen malliin. Suomi.fi-palveluiden osalta siirto sovitaan tuoteomistajien ja kehittäjätiimien kanssa. Tavoitteena on, että palvelut olisi siirretty uuteen malliin syksyyn mennessä.

Väestörekisterikeskuksella on kovat odotukset mallin suhteen. Uudistuksella tavoitellaan merkittäviä hyötyjä: tehokkaampaa toimintaa, pienempää läpimenoaikaa (ideasta tuotantoon ja hyötyjen johtamiseen), parempaa riskienhallintaa ja tärkeimpänä totta kai tyytyväisempiä asiakkaita.

-Mallin läpinäkyvyys poistaa myös yllätyksiä ja mahdollistaa jaetun tilannekuvan eri sidosryhmien välillä. Se mahdollistaa myös luottamukseen perustuvan yhteistyön, Keränen toteaa.

Keränen korostaa, että itse kehittämismalli ei ole uudistuksessa tärkein, vaan tulos.

-Mallin toimivuutta arvioidaan säännöllisesti ja sitä muokataan tarpeen mukaan. Menetelmä ei ole itseisarvo vaan se, että sillä saavutetaan aitoa yhteistyötä ja ymmärrystä kaikkien osapuolten kesken.

Lisätietoa:
Esa.keranen@vrk.fi