Suomi.fi-maksujen käyttöönotot vuonna 2018

Suomi.fi-palvelut - 26.02.2018

Suomi.fi-maksut hanke on päättynyt vuoden 2017 lopussa. Hankkeen aikana Maksut-palvelun otti onnistuneesti käyttöön 41 organisaatiota. Parhaillaan Valtiokonttorissa suunnitellaan vuoden 2018 käyttöönottoja. Käyttöönotot toteutetaan ns. jatkuvana palveluna. Valtiokonttorin kanssa sovitaan mm. käyttöönoton ajankohta.

KaPA-laissa määritellään, mitkä julkista hallintotehtävää hoitavat organisaatiot ovat velvollisia ottamaan Maksut-palvelun käyttöönsä. Tällaisia organisaatioita ovat mm. kunnat ja muut kuntaorganisaatiot sekä valtion kirjanpitoyksiköt.

Em. organisaatioiden tulee olla yhteydessä Valtiokonttoriin siinä vaiheessa, kun ne suunnittelevat ottavansa käyttöönsä sähköisen asiointipalvelun, johon liittyy verkkomaksamista. Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotosta tehdään palvelusopimus Valtiokonttorin kanssa. Lisäksi Valtiokonttorin kanssa sovitaan palvelun käyttöönoton ajankohta ja tarvittavat toimenpiteet ja Valtiokonttori toimittaa organisaatiolle muut tarvittavat ohjeet.

Mikäli organisaatio on jo ottamassa käyttöön tai suunnittelemassa sähköiseen asioimiseen liittyvää verkkomaksamisen palvelun käyttöönottoa vuoden 2018 aikana, on sen huomioitava KaPA-laki. Organisaatioiden tulee jo käyttöönoton suunnitteluvaiheessa ja ennen palvelusopimuksensa tekemistä ottaa yhteyttä Valtiokonttoriin, jotta käyttöön otettavan palvelun sopimuskausi voidaan sovittaa keskitetyn Maksut-palvelun käyttöönottoon sopivaksi.

Niiden organisaatioiden, joilla on olemassa oleva verkkomaksamisen palvelu, ei ole välttämätöntä siirtyä käyttämään uutta keskitettyä palvelua ennen nykyisin käytössään olevan palvelun sopimuskauden loppua.

Lisätietoa ja tiedustelut käyttöönottoihin liittyen: projektipäällikkö Kirsi Launomaa, p. 0295 50 3273, verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi