Suomen palveluväylä ja Viron X-Tee väylä liitetään yhteen tuotantoympäristöissä

Suomi.fi-palvelut - 24.01.2018

Suomen palveluväylä ja Viron X-Tee väylä liitetään tuotantoympäristöissä luottamussuhteella yhteen (eli federoidaan) lähiaikoina. Yhteenliittämisen avulla tietoja voidaan välittää jatkossa Suomen Palveluväylään liitetystä palvelusta Viron palveluväylään ja päinvastoin.

Yhteenliittämisen alustava ajankohta on helmikuu 2018, mutta Palveluväylän asiakasorganisaatioiden kannattaa valmistautua federaatioon jo nyt. Palveluväylän tiedottaa federoinnista vielä uudestaan ennen kuin federaatio otetaan tuotantoympäristössä käyttöön. Myös käyttöönoton tarkka ajankohta kerrotaan tällöin.

Liityntäpalvelimen ohjelmistoversio

Suomen palveluväylän tuotantoympäristöön liittyneille organisaatioille väylien yhteen liittäminen ei aiheuta ylimääräisiä toimenpiteitä ja liityntäpalvelimet toimivat kuten ennenkin. On kuitenkin suositeltavaa päivittää liityntäpalvelimen ohjelmisto uusimpaan versioon v.6.16.0. Tässä versiossa on useita federaatioon liittyviä parannuksia, muun muassa korjauksia virhelogien luomiseen.

Miten otan federoinnin käyttöön omalla liityntäpalvelimellani?

Jotta federointia voi käyttää omalla liityntäpalvelimellaan, on tuotantoympäristöön rekisteröidyiltä liityntäpalvelimilta sallittava ulospäin lähtevät yhteydet välityspalvelimeen pvprodproxy.csc.fi (IP: 193.166.187.201) porttiin 80.

Palomuuriavauksen lisäksi versiosta 6.16.0 eteenpäin ylläpitäjän on konfiguroitava federointi tämän ohjeen mukaisesti.

Kannattaa huomioida, että vanhemmilla liityntäpalvelimen ohjelmistoversioilla federointi on oletuksena päällä ja toiminnassa (jos yllä mainittu palomuuriavaus on tehty) mutta versiossa 6.16.0 se on oletuksena pois päältä. Jos vanhemman ohjelmistoversion päivittää versioon 6.16.0 on federointi siis konfiguroitava käyttöön ylläolevan ohjeen mukaisesti vaikka vanhemmassa ohjelmistoversiossa se olisikin jo aikaisemmin ollut päällä. Jatkossa uusien, tulevien liityntäpalvelimen ohjelmistoversiopäivitysten myötä federointi pysyy kuitenkin päällä ja toimintakuntoisena jos se on näin liityntäpalvelimelle version 6.16.0 myötä konfiguroitu.

Lisätietoja:

Lisätietoja Suomen ja Viron palveluväylien yhteen liittämisestä on saatavilla eSuomi-sivustolta:

https://esuomi.fi/suomen-kansallinen-palveluvayla-ja-viron-x-tee-palveluvayla-liitetaan-yhteen/