Silmiä ja korvia avaavaa yhteistyötä Saavutettavuusjameissa

Suomi.fi-palvelut - 27.03.2018

Valtiohallinnon, erityisryhmien ja ikäihmisten edustajat ideoivat uusia, saavutettavia digitaalisia palveluita 20.-21.3. järjestetyissä Saavutettavuusjameissa. Jamien tavoitteena oli kokeilla ratkaista saavutettavuuteen liittyviä haasteita yhdessä tehden, asiakaslähtöisesti. Valtiokonttorin D9:n järjestämä kaksipäiväinen tapahtuma oli innostava ja avasi hienolla tavalla myös Väestörekisterikeskuksen edustajien silmiä ja korvia saavutettavuuteen liittyen.


Jamit koostuivat erilaisista palvelumuotoilullisista menetelmistä, joita hyödynnettiin monialaisten pienryhmien työskentelyssä. Työskentelyä inspiroivat teemaan liittyvät puhujat. Osallistujat pääsivät kuulemaan esimerkiksi eläkeiässä sosiaaliseen mediaan hurahtaneen @somevaarin ja sokean koodarin Ronja Ojan näkemyksiä digitaalisista palveluista.


Käytännössä tapahtuman aikana pyrittiin ratkomaan ennalta valittujen persoonien haasteisiin liittyviä pulmia. Pulmat saattoivat liittyä työelämään tai opiskeluihin tarttumiseen maahanmuuttajataustaisena tai esimerkiksi luki- tai muistihäiriöisenä. Yksi ryhmä ratkoi tilannetta, joka muotoutui sukupolvenvaihdoksen myötä arjen muutoksia kokeneeseen kuuroon maatilan emäntään.


Ryhmät konkretisoivat digitaalisen palvelun ratkaisumalleja prototyyppeihin, joiden työstämistä kävi jamien jälkimmäisenä päivänä seuraamassa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.


Osallistujien puheissa esille nousivat niin innostus työtapaa kuin arvostus saatua kokemustakin kohtaan. Monialainen ja monitaustainen yhteistyö auttoi ymmärtämään ja antoi konkreettisia ajatuksia eri tahoille siinä, miten saavutettavuutta voitaisiin huomioida entistäkin paremmin digitaalisia palveluita kehitettäessä.


Ideajamit

Ideajameissa tavoitteena on törmäyttää eri alojen osaajia uusien innovaatioiden synnyttämiseksi. Paikalle tulevat osallistujat tuovat mukanaan oman näkökulmansa ja osaamisensa. Aikaisempaa kokemusta ideoinnista, jameista tai palvelumuotoilusta ei tarvita. Jameissa tavataan uusia ihmisiä ja kehitetään ja ideoidaan yhdessä esimerkiksi prototyyppejä, palveluiden fyysisiä rautalankamalleja.