Palvelutietovarannossa uusi käännöstoiminnallisuus

Suomi.fi-palvelut - 26.02.2018

Palvelutietovarannon versiossa 1.8 julkaistiin uusi käännöstoiminnallisuus. Palvelutietovarannossa voi nyt lähettää palvelujen ja asiointikanavien tekstisisällöt käännettäväksi Väestörekisterikeskuksen käännöstoimistolle. Käännöskustannukset maksaa Väestörekisterikeskus. Tekstien käännökset palautuvat Palvelutietovarantoon luonnostilaisina, minkä jälkeen käännöksen tilannut organisaatio tarkistaa käännöstekstin ja julkaisee sen. Käännöspalvelun piiriin kuuluvat vain tietyt rajatut palvelut: käännöstilaukset-linkki ilmestyy palvelun tai asiointikanavan sivulle, mikäli palvelu/asiointikanava kuuluu käännöspalvelun piiriin. Tarkemmat tiedot käännöspalvelun linjauksista ovat esuomi.fissä.