Palvelutietovarannon tietojen ylläpito ja kehitys jatkuu

Suomi.fi-palvelut - 28.11.2017

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma päättyy vuoden 2017 loppuun. Ohjelman puitteissa on mm. toteutettu uusi Suomi.fi-verkkopalvelu ja Suomi.fi-palvelutietovaranto, jonne kunnat ja valtion toimijat ovat kuvanneet palvelunsa, jotta ne olisivat Suomi.fi-verkkopalvelun kautta käytettävissä.

Palvelutietovarannon tietojen ylläpitovastuu organisaatioilla

Vaikka kaikki kunnat ja melkein kaikki valtionhallinnon virastotkin jo ovat palvelutietovarannon käyttäjiä, niin PTV-työskentely jatkuu. Palvelutietovarannon (PTV) tiedot vaativat säännöllistä päivittämistä ja usein myös tietojen laadun parantamista, jotta ne pysyisivät ajantasaisina ja laadukkaina.

Suomi.fi-verkkotoimitus ja Väestörekisterikeskuksen asiakaspalvelu tarjoavat tukea

PTV-klinikat ja koulutukset jatkuvat vuoden 2018 puolella Suomi.fi-verkkotoimituksen pitäminä. Niitä järjestetään jatkossakin sekä suomen että ruotsin kielellä.

Verkkotoimitus myös seuraa pistokokeittain palveluluokkien ja asiasanojen käyttöä ja tekee tarvittaessa näiden metatietojen korjauksia omatoimisesti.

PTV:n palautelomake ja PTV-tuen sähköposti ptv-tuki@vrk.fi ohjautuvat vuoden 2018 alusta Väestörekisterikeskuksen asiakaspalveluun käsiteltäviksi.

Päivitetyt PTV-ohjeistukset organisaatioiden tukena

Palvelutietovarannon käyttöliittymän käyttöohje on äskettäin uudistettu ja tarjolla on myös päivitettyjä nopeasti katsottavia käyttöohjevideoita. Nämä materiaalit löytyvät Esuomi.fistä Käyttöliittymän ohjeet -sivulta.

PTV:n ajankohtaisten asioiden seuraamista on helpotettu perustamalla Esuomi.fihin oma Ajankohtaista-sivunsa, jolla tiedotetaan sekä PTV:n sisällöntuotannon että palvelun käyttöön liittyvistä ajankohtaisista asioista. Organisaatioiden ylläpitotyön tueksi on lisäksi koottu taulukkoon esimerkkejä hyvin kuvatuista palveluista ja asiointikanavista. Kannattaa ottaa mallia näistä pyrkiessänne tietojenne laadun parantamiseen!

 

Sähköpostiosoite

Haluan uutisia seuraavista aiheista: