Miten Väestörekisterikeskus viestii jatkossa Suomi.fi-palveluita hyödyntäville organisaatioille?

Suomi.fi-palvelut - 19.12.2017

Vaikka Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma tuleekin päätökseensä, jatkuu Suomi.fi-palveluiden kehittäminen ja niistä viestiminen myös ensi vuonna.

Suomi.fi-palveluista viestitään jatkossa niin tässä uutiskirjeessä kuin Väestörekisterikeskuksen verkkosivuillakin. Lisäksi esuomi.fi-sivusto säilyy Suomi.fi-palveluiden viestintäkanavana niin kauan, kunnes Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto ja hallinnointi siirtyvät Palveluhallinta-sivustolle. Palveluhallinta-sivusto otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana. Suomi.fi-palvelut ja Väestörekisterikeskus viestivät aktiivisesti myös sosiaalisen median kanavissa.

Suomi.fi-palveluiden viestintäkanavat:

Suomi.fi-palveluiden asiakaspalvelulla uusi sähköpostiosoite

Vanha KaPA-asiakaspalvelun sähköpostiosoite on vaihtunut ohjelman päättymisen myötä. Suomi.fi-palveluiden asiakaspalvelu palvelee jatkossa osoitteessa suomi.fi-asiakaspalvelu(a)vrk.fi.