Virtu.fi införde ärendehantering på andras vägnar på rekordtid

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Serviceportalen virtu.fi, som drivs av kompetenscentret inom det sociala området i norra Finland, införde i slutet av augusti möjligheten att sköta ärenden åt andra personer. Virtu.fi är ett virtuellt social- och hälsovårdscenter som erbjuder elektroniska social- och hälsovårdstjänster i Lapplandsregionen.

Nu kan man på virtu.fi sköta ärenden åt barn under 10 år i en pilottjänst där man fyller i en blankett med förhandsinformation inför en astmakontroll i Lapplands sjukvårdsdistrikt. I framtiden kommer funktionen även att finnas för kommunikationen inom äldreomsorgen och hemvården. Möjligheten att sköta ärenden åt en vuxen aktiveras i tjänsten direkt när rätten till ärendehantering kan verifieras med Suomi.fi-fullmakternas nya koder. Den tekniska delen av ibruktagandet färdigställdes på bara fyra dagar – ett nytt rekord för Suomi.fi-fullmakterna. För virtu.fi-tjänsterna skapades ett gränssnitt i CSAM Health Oy:s system S7. Gränssnittet kontrollerar fullmakterna i Befolkningsregistercentralens fullmaktstjänst för den som uträttar ärenden åt någon annan.

Samarbetspartner i projektet var systemleverantören CSAM Health Oy, vars produktchef ledde den tekniska delen av ibruktagandet. ”Vi hade nytta av leverantörens tidigare projekt i arbetet med Virtu.fi”, berättar Maarit Pirttijärvi från kompetenscentret inom det sociala området i norra Finland. ”CSAM Health Oy hade påbörjat arbetet med att införa ärendehantering på andras vägnar i Uleåborgs stad, och vi använder samma system för datasäker meddelandeförmedling, elektroniska blanketter och mätare. I framtiden kan även Kajanaland, Oulunkaari och Brahestadsregionen dra nytta av utvecklingsarbetet som vi gör i norra Finland.”

Pirttijärvi tackar Befolkningsregistercentralen för det välfungerande samarbetet. Framöver kommer tjänsten för ärendehantering på andras vägnar att kunna utvidgas relativt enkelt. ”Det här projektet sköttes mycket effektivt och målmedvetet, trots att det genomfördes mitt i sommaren. Funktionen som har tagits i bruk kan utvidgas till olika ändamål efter behov. Finansieringsansökan var lite komplicerad, men vi fick bra anvisningar från Kommunförbundet, Finansministeriet och Befolkningsregistercentralen”, konstaterar Pirttijärvi.

”Den största nyttan med projektet var att våra tjänster kommer att kunna användas genom ärendehantering åt barn och i framtiden även åt vuxna”, säger Pirttijärvi. Nu blir det betydligt enklare att uträtta ärenden i norra Finland, där avstånden kan vara långa. ”I Lappland har en del av befolkningen långa avstånd till service. Därför är det oerhört viktigt att utveckla den elektroniska ärendehanteringen som är oberoende av tid och plats. I dag har personer som sköter ärenden åt sina anhöriga en fullmakt i pappersformat och de reser till socialverket eller hälsocentralen för att uträtta nödvändiga ärenden”, poängterar Pirttijärvi. ”När pappersdokument inte längre behövs kommer man att kunna sköta ärenden åt anhöriga snabbare och med högre datasäkerhet.”