Nivala integrerade Suomi.fi-servicedatalagret på sin webbplats

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Nivala stad har i samarbete med Haapajärvi stad och IT-leverantören Joki ICT Oy konstruerat en lösning som gör att invånarna enkelt kan nå tjänstebeskrivningarna som införts i Suomi.fi-servicedatalagret.

"Med hjälp av integrationen överförs data från Servicedatalagret automatiskt över ett gränssnitt och ett program för innehållshantering till stadens webbplats. Det regionala informationsmötet som vi höll hösten 2016 om Servicedatalagret gav impuls till integrationen", berättar Arto Marjamaa, IT-chef i Nivala stad.

Erfarenheterna från stadens tidigare webbplats uppmuntrade också till en integrering av Servicedatalagret. "På webbsidorna har det tyvärr ofta funnits föråldrad information, och den gamla webbplatsens layout passade inte heller för sökning av information i Servicedatalagret. Vi ville förnya strukturen helt och hållet", fortsätter han.

Marjamaa berättar att Nivala sökte och fick understöd från finansministeriet för genomförandet av projektet. Med Haapajärvi stad samarbetade man särskilt med att lösa praktiska problem, säger Marjamaa. "Vi lärde oss använda SDL och sporrade varandra att göra beskrivningarna och mata in data. När det gäller webbplatserna funderade vi tillsammans på hur man kan ta in, dra för del av dem och presentera SDL-data på sidorna", förklarar han. ”Vi delade också på kostnaderna för utvecklingsarbetet."

Enligt Marjamaa ger SDL-integrationen rikligt med praktisk nytta. Informationen om stadens tjänster hålls aktuella när uppdateringar bara behöver göras i Suomi.fi-servicedatalagret. Att Servicedatalagret införlivas med stadens tjänsteproduktion underlättar även stadens interna arbete eftersom organisationen tvingas tänka i nya banor – utifrån kundernas synvinkel. Men samtidigt fördelas ansvaret för uppdateringen av informationen klart och tydligt sektorvis, konstaterar han.

Joki ICT Oy ansvarade för den tekniska integrationen. Webbplatsen nivala.fi genomfördes med hjälp av innehållshanteringssystemet Drupal, som bygger på en öppen källkod. En modul som kodats av Joki ICT Oy hämtar data från Servicedatalagrets OUT-gränssnitt med den så kallade GET-metoden. Servicedata från gränssnittet formas i Drupal till sidor som kan fogas till strukturen på webbplatsen nivala.fi. Information, till exempel om ett serviceställe, kan också smidigt läggas till som egna avsnitt bland det övriga innehållet. Den som läser webbsidorna får alltså tillgång till både SDL-tjänstebeskrivningar och information som lagts till via Drupal.

Integrationsarbetet är ingalunda klart ännu. Syftet är att utöka SDL även med tjänster som tillhandahålls av stadens bolag samt till exempel information från räddningsverket som gäller Nivala. Samarbete med Haapajärvi fortsätter och städerna kommer att utveckla nya sätt att utnyttja SDL-data vidare.

Som en hälsning till andra kommuner uppmanar Arto Marjamaa att skaka om kommunorganisationens förstelnade tänkesätt. ”Tänk på innehållet utifrån kommuninvånarnas synvinkel: hurdan information de på riktigt söker och behöver. Försök att i lämplig utsträckning lägga organisationsstrukturen åt sidan."