Meddelanden från Trafi till den elektroniska brevlådan för Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 25.04.2018

Trafi börjar använda den elektroniska brevlådan för Suomi.fi-meddelanden till kommunikationen mellan medborgare och myndigheter. Suomi.fi-meddelanden är en statlig tjänst som erbjuder snabb och säker kommunikation med den offentliga förvaltningen och andra organisationer som använder tjänsten. Eftersom meddelandena skickas elektroniskt får mottagaren tillgång till handlingar snabbare och det blir enklare att förvara dem.

– Vi på Trafi ser de nya tjänsterna där meddelanden och handlingar skickas elektroniskt som en viktig del av den digitala kundservicen, säger Maaria Toikka, ledande sakkunnig på Trafi.   

Påminnelse om körkortets giltighetstid

I första skedet tar Trafi i bruk ett elektroniskt meddelande om att körkortets giltighetstid håller på att gå ut. Utöver påminnelsen innehåller meddelandet anvisningar om hur man förnyar körkortet.

Till Meddelande-tjänsten skickas även anmälan för återbäring av fordonsskatt. Syftet med meddelandet är att anvisa kunden att anmäla sitt kontonummer för skatteåterbäring till Trafi om återbäringen inte har kunnat krediteras öppen skatt på kundens andra fordon.

Påminnelser även om besiktning och skattebetalning

Utöver myndighetshandlingar kommer Trafi fortsättningsvis att skicka påminnelsemeddelanden till den elektroniska brevlådan för att underlätta kundernas vardag. Meddelandena är påminnelser till exempel om att ett fordon ska besiktas eller att fordonsskatten ska betalas.

Påminnelsemeddelanden skickas endast elektroniskt. För att ta emot påminnelser från Trafi måste man därför aktivera den elektroniska brevlådan i Suomi.fi-nättjänsten.

Hur börjar jag använda elektroniska meddelanden?

Du kan få elektroniska meddelanden från Trafi och andra organisationer som använder tjänsten genom att ge ditt samtycke till att ta emot elektroniska meddelanden i Suomi.fi-nättjänsten. Alla handlingar som rör myndighetsverksamheten skickas även i fortsättningen i pappersformat om du inte har gett ditt samtycke till att ta emot elektroniska meddelanden.

Elektroniska myndighetsmeddelanden kan läsas var och när som helst i Meddelanden-tjänsten på adressen suomi.fi. En praktisk funktion är att meddelandena sparas i tjänsten. Suomi.fi-meddelanden är ett enkelt och smidigt sätt att ha ordning på myndighetshandlingar, eftersom handlingarna sparas i två år i den elektroniska brevlådan om inte kunden själv raderar dem.

– Kommunikationen blir ännu mera oberoende av tid och plats senare när mobilappen för Meddelanden lanseras. Framöver kommer det också att vara möjligt att skicka meddelanden åt en annan person eller ett annat företag, berättar Hannu Korkeala, ledande sakkunnig på Befolkningsregistercentralen.

Meddelanden-tjänsten kan ha stor inverkan på statens kostnader för papper och portoavgifter om medborgarna aktiverar sin elektroniska brevlåda.

Suomi.fi-tjänsterna drivs och utvecklas av Befolkningsregistercentralen.

 

Mer information

Maaria Toikka, Trafi, ledande sakkunnig 029 534 5339

Heidi Rantanen, Trafi, avdelningschef 029 534 5733

Hannu Korkeala, Befolkningsregistercentralen, ledande sakkunnig 0295 535 071