Du kan nu uträtta ärenden för någon annans del i Kajanalands Omasote

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Omasote-tjänsten som erbjuds av Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har nu tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter som gör det möjligt att uträtta ärenden för någon annans del. Kunden kan till exempel ge någon annan person fullmakt att uträtta ärenden för sin del i något ärende. Fullmakten görs i Suomi.fi-tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Dessutom kan en vårdnadshavare eller intressebevakare via Omasote utföra följande för ett barn yngre än 15 år

  • skicka meddelanden till Kajanalands social- och hälsovårdstjänster som använder Omasote
  • upprätthålla uppgifter om barnets välfärd och hälsa
  • skriva in uppföljningar där hemma såsom resultat från blodsocker- och PEF-mätningar
  •  boka tider till barnrådgivningen och munhälsovården

För ett barn yngre än 10 år kan vårdnadshavaren eller intressebevakaren även granska laboratorieresultat.
Dessutom går det att för ett barn yngre än 10 års del skicka begäran om förnyande av ett e-recept och läsa information om besök och undersökningar som antecknats i hälsovårdstjänsterna på Mina Kanta-sidorna (omakanta.fi).

Kajanalands samkommun för social- och hälsovård är den fjärde aktören inom branschen som i sina e-tjänster tagit i bruk smidiga Suomi.fi-fullmakter som låter oss uträtta ärenden för andras del. Essote, Välfärdssamkommunen i Brahestadsregionen och Uleåborgs stad är redan med.

Vad är Omasote?

Omasote (omasote.kainuu.fi) är en elektronisk servicekanal för hälsa och välfärd som erbjuds av Kajanalands samkommun för social- och hälsovård. Via tjänsten kan du ta hand om icke-brådskande ärenden som gäller din hälsa och välfärd oberoende av tid och rum. Det kostar inget att använda tjänsten men den kräver inloggning med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

På Omasote kan du bland annat

  • Anteckna personliga hälso- och välfärdsuppgifter såsom resultat från mätningar du gjort där hemma
  • Kontrollera resultaten från laboratorieundersökningar
  • Göra en hälsokontroll och få hälsocoachning
  • Kontrollera, boka, flytta och avboka tider till barnrådgivningen samt kontrollera och avboka tider till munhälsovårdens mottagningar
  • Fråga råd av social- och hälsovårdens yrkesmänniskor
  • Hitta aktuell och pålitlig information om hälsa och välmående


Mer information:
Nina Komulainen, Kajanalands samkommun för social- och hälsovård, tf. specialplanerare inom social- och hälsovården

Tfn 044 797 0444 niina.komulainen@kainuu.fi