Meddelanden från Trafi till den elektroniska brevlådan för Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 25.04.2018

Trafi börjar använda den elektroniska brevlådan för Suomi.fi-meddelanden till kommunikationen mellan medborgare och myndigheter.

Läs mer

Ökad kännedom om Suomi.fi-webbtjänsten bland företagare

Suomi.fi tjänster - 25.04.2018

Kännedomen om Suomi.fi-webbtjänstens företagssektion har ökat märkbart bland befintliga och blivande företagare under det senaste halvåret.

Läs mer

Skogscentralen först med att ersätta Katso-tjänsten med Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi tjänster - 25.04.2018

Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation ersätter Katso-tjänsten stegvis fram till 2019. Skogscentralen var först med att övergå från Katso till Suomi.fi-tjänsterna i sin tjänst MinSkog.fi.

Läs mer

Du kan nu uträtta ärenden för någon annans del i Kajanalands Omasote

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Omasote-tjänsten som erbjuds av Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har nu tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer

Agil utveckling av Suomi.fi-tjänsterna på Befolkningsregistercentralen

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Den övergripande utvecklingen av digitala tjänster förutsätter agila arbetsmetoder. BRC håller just nu på att se över sina arbetssätt och anpassa dem till helhetsbetonad, agil utveckling.

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22