Suomi.fi-meddelanden öppnas snart för små företag – organisation, inled ibruktagandet!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Via Suomi.fi-meddelanden kan organisationer snart skicka meddelanden även till representanter för företag. Meddelanden öppnas i produktionsbruk för företag ännu år 2018.

Läs mer

Skötseln av skatteärenden ännu mera flexibel tack vare Suomi.fi-tjänsten

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Skattefrövaltningens tjänst MinSkatt utnyttjar Suomi.fi-tjänsterna

Läs mer

Björneborg stad förbättrade Wilma genom Befolkningsregistercentralens tjänster

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Björneborg stad integrerade Befolkningsregistercentralens tjänster i studieadministrationssystemet Primus. Dataskyddet förbättrades, systemet blev mer användbart och underhållet av studieadministrationssystemet underlättades.

Läs mer

Innehåll i Servicedatalagret som inte uppdaterats arkiveras den 31 januari 2019 – uppdatera innehållet minst en gång om året

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Om en tjänst eller servicekanal inte har redigerats på ett år arkiveras den automatiskt. Efter arkiveringen syns tjänsterna och servicekanalerna inte längre i tjänster som utnyttjar SDL-data.

Läs mer

Katso-tjänsten tas ur bruk i slutet av 2019 – vidta åtgärder nu om din servicetjänst fortfarande använder Katso!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Katso-tjänstens funktioner ersätts med tjänsterna som erbjuds av Befolkningsregistercentralen, Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation.

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 36