Kommuninvånarnas blankettärenden hanteras datasäkert och behändigt genom Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I kommunerna sköts många ärenden med webblanketter. Blanketterna måste röra sig absolut datasäkert eftersom de ofta innehåller personuppgifter och till och med känsliga uppgifter.En enkel lösning för pålitliga blanketter är Suomi.fi-meddelanden.

Läs mer

Många nya egenskaper i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I fortsättningen skickas fullmaktsgivaren ett larm om att någon begärt fullmakt, fullmakter för skötsel av ett företags ärenden utvidgas i Suomi.fi-fullmakter och mycket annat nytt!

Läs mer

På internationella X-Road-gemenskapens möte skapades en vision om X-Roads framtid

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

Evenemanget har ordnats flera år tidigare, men i år var det betydligt mer internationellt - det fanns rikligt med deltagare från mer än tio olika länder.

Läs mer

I SDL-forumet diskuteras Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I början av september öppnades ett diskussionsforum på nätet för användare av Suomi.fi-servicedatalagret (SDL). Forumet erbjuder en enkel miljö, där SDL-användare kan diskutera sinsemellan och dela med sig av sina erfarenheter och praktiska tips.

Läs mer

Nu är det möjligt att hantera Suomi.fi-mobilappens enheter också i nättjänsten

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

En förnyelse som förbättrar Suomi.fi-mobilappens datasäkerhet har genomförts i Suomi.fi-nättjänsten. I fortsättningen kan du i Suomi.fi-nättjänsten kontrollera på vilka enheter du har installerat mobilappen.

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32