Uppstartsprojektet för produktionen av Befolkningsregistercentralens aktivkort har startats med en ny kortleverantör

Certifieringstjänster - 08.03.2018

Aktivkorten används omfattande vid identifiering i system och vid elektronisk signering i statens ämbetsverk, kommuner samt enheter inom social- och hälsovården.

Läs mer

Milstolpe uppnådd – över en miljon giltiga aktivkort

Certifieringstjänster - 08.03.2018

Antalet personcertifikat beviljade av Befolkningsregistercentralen överskred en miljon i januari och är nu uppe i cirka 1 003 870 stycken. Certifikaten används i kort för organisationer och social- och hälsovården som utfärdas av Befolkningsregistercentralen samt i personkort som utfärdas av polisen och utrikesministeriet.

Läs mer

Evenemang

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Befolkningsregistercentralen presenterar Suomi.fi och sina certifierings- och befolkningsuppgiftstjänster under flera evenemang under våren.

Läs mer