Anmäl dig till pilotnätkurs för administration av byggnadsuppgifter

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Pilotprojektet riktar sig till alla anställda vid kommuner och magistrater som arbetar med byggnads- och lägenhetsuppgifter.

Läs mer

VTJ-rajapinta stöder digitaliseringen av kommunernas system

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Med gränssnittet kan kommunen med sin egen applikation hämta uppgifter från befolkningsdatasystemet i realtid dygnet runt.

Läs mer

VAAKA-projektet startar

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Befolkningsregistercentralens HETI-projekt och projektet för utvecklingen av magistraternas verksamhet Digi3A slogs samman till ett projekt i januari 2018.

Läs mer

Förhandsmeddelande: Hierarkin för Befolkningsregistercentralens certifikat förnyas

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

År 2018 inför Befolkningsregistercentralen en ny certifikatshierarki. Den nya hierarkin innehåller ett nytt rotcertifikat och nya certifikatutfärdarens certifikat.

Läs mer

Tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning i Befolkningsregistercentralens informationstjänster

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Tillämpningen av EU:s mycket omtalade allmänna dataskyddsförordning påbörjas den 25.5.2018.

Läs mer