Seminariet #saavuta2017 behandlade tillgängliga nättjänster och presenterade Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

På seminariet #saavuta2017 som Synskadades förbund rf ordnade den 17 november behandlades tillgängligheten till digitala tjänster. Befolkningsregistercentralen presenterade Suomi.fi-nättjänsten och den respons som inkommit på tjänsten.

Läs mer

Ibruktagandet och förvaltningen av Suomi.fi-tjänster via Serviceadministrationen börjar nästa år

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Ibruktagandet och förvaltningen av Suomi.fi-tjänster överförs till Serviceadministration-webbplatsen under kommande år. Suomi.fi-tjänsterna skulle ursprungligen överföras till Serviceadministrationen redan i höst, men detta har fördröjts.

Läs mer

Kom med och skapa Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan för 2018–2019!

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Befolkningsregistercentralen har öppnat Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan för 2018–2019 för kommentarer. En offentlig diskussion om planen ordnas 2.11.2017 kl. 9.30–11.30.

Läs mer

Stöd kan ansökas för ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Finansministeriet beviljar organisationer inom den offentliga förvaltningen stöd för åtgärder som påskyndar ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Stöd för ibruktagandet av Meddelande-tjänsten kan sökas fram till 31.8.2018.

Läs mer

Riksarkivet möjliggjorde ärendehantering åt en annan person i Suomi.fi-nättjänst.

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

I Suomi.fi-fullmakterna nåddes en betydande milstolpe i slutet av september då Riksarkivet tog tjänsten i bruk i sitt materialbeställnings- och kundservicesystem Astia. Riksarkivets ibruktagande är mycket viktigt för Suomi.fi-tjänsterna, eftersom Riksarkivet är den första organisationen som möjliggjorde fullmakter mellan privatpersoner via Suomi.fi-nättjänsten.

Läs mer
 

E-post address

Jag vill höra av följande temat: