Ny översättningsfunktion i Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

En ny översättningsfunktion har introducerats i version 1.8 av Servicedatalagret. Härefter kan textinnehåll som gäller tjänster och servicekanaler skickas via Servicedatalagret till Befolkningsregistercentralens översättningsbyrå för översättning.

Läs mer

Info om Suomi.fi-servicedatalagret ons. 7.3.2018 kl. 9.00–10.00

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Befolkningsregistercentralen ordnar ett informationstillfälle för organisationer som är intresserade av att börja använda Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) onsdagen den 7 mars.

Läs mer

Ibruktagande av tjänsten Suomi.fi-betalningar 2018

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Projektet Suomi.fi-betalningar avslutades i slutet av 2017. Under projektet införde 41 organisationer tjänsten Betalningar. Statskontoret planerar som bäst ibruktagandena 2018.

Läs mer

Suomidigi.fi stöder digitaliseringen i hela samhället och lyfter fram enskilda digitaliseringsfrämjande gärningar

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Befolkningsregistercentraler har planer på att skapa en helhet som stöder digitaliseringen hos tjänsteleverantörerna och hela samhället samt introduktionen av nya verksamhetssätt.

Läs mer

Suomi.fi-informationsmötet förnyades – skicka in frågor om Suomi.fi på förhand!

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Översikten över läget för Suomi.fi-tjänsterna, som tidigare kallades KaPA- och Suomi.fi-kvartar, hålls härefter i en ny form.

Läs mer