En permanent lägenhetsbeteckning skapas för befolkningsdatasystemet år 2018

Befolkningsuppgiftstjänster - 06.06.2018

En permanent lägenhetsbeteckning införs 2018 bland datainnehållet i befolkningsdatasystemet. Alla lägenheter som redan finns i byggnads- och fastighetsregistret får en beteckning.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen medverkar även i år på SuomiAreena i Björneborg den 16–20.7!

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

På Medborgartorget kommer vi att demonstrera olika Suomi.fi-tjänster, bl.a. Meddelanden, Fullmakter och Nättjänsten. Kom och lär dig mer om hur Suomi.fi underlättar din vardag och hanteringen av e-tjänster för medborgare!

Läs mer

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska visa vägen för digitaliseringen och betjäna medborgarna i olika livsskeden

Suomi.fi tjänster - 29.05.2018

I början av 2020 inleder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sin verksamhet. Myndigheten kommer i administrativt hänseende att bygga på den nuvarande Befolkningsregistercentralen.

Läs mer

Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter för skötseln av skatteärenden från början av november 2018. Fullmakterna kan användas i fortsättningen av både privatpersoner och företagskunder.

Läs mer

Tillfälligt avtal undertecknat för utskrifts-, kuverterings- och distributionstjänst för Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Befolkningsregistercentralen har ingått ett tillfälligt tjänsteavtal med Edita Prima Ab förutskrift, kuvertering och distribution av Suomi.fi-meddelanden. Genom avtalet kan Befolkningsregistercentralen erbjuda kundorganisationer som använder Suomi.fi-meddelanden möjligheten att skicka papperspost via en centraliserad tjänst.

Läs mer