Katso-tjänsten upphör vid utgången av 2019

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

I stället för Katso-koderna börjar stark elektronisk autentisering tillämpas. Katso-tjänstens roller och fullmaktsfunktioner kan ersättas med Suomi.fi-fullmakter

Läs mer

Offentliga förvaltningen övar på att hantera säkerhetsöverträdelser som gäller personuppgifter i gemensam TAISTO18-övning

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

I TAISTO övar man på de verksamhetsmodeller och processer som behövs vid datasäkerhetsavvikelser och säkerhetsöverträdelser som gäller personuppgifter.

Läs mer

Delta i utvecklingen: Välkommen med i Suomi.fi-användarsamfundet!

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

I Suomi.fi-användarsamfundet får deltagarna bl.a. utrycka sina åsikter och diskutera Suomi.fi-tjänstens egenskaper, utvärdera nya planer och höra vad andra tycker om tjänsten.

Läs mer

Suomi.fi-informationsmötena fortsätter på hösten!

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Syftet med Suomi.fi-informationsmötena är att ge aktuell information av utveckling inom SuoJa-, SuoPa- och YTI-projekten gällande ibruktagande, utveckling och innehåll.

Läs mer

Det nya gränssnittet gör det möjligt att granska Suomi.fi-fullmakterna även på servicestället

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Med hjälp av det nya gränssnittet är det möjligt att på servicestället elektroniskt kontrollera om personen har tillräcklig fullmakt att representera någon annan.

Läs mer