Suomi.fi-informationsledens utvecklings-, test- och produktionsmiljöer uppdateras till version 6.17.x

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Informationsledens centralmiljö uppdateras under vintern och våren från version 6.16.0 till version 6.17.x. Sista siffran i versionsnumret preciseras före publiceringen.

Läs mer

Nu kan du kontrollera dina lån från Mellersta Finlands bibliotek i Suomi.fi-nättjänsten

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Ett nytt register har införts i Suomi.fi-nättjänsten. I registret kan du nu se dina låne- och reserveringsuppgifter i Mellersta Finlands bibliotek. Biblioteken i Mellersta Finland, Keski-kirjastot, omfattar alla 23 kommuner i Mellersta Finland – sammanlagt över 50 bibliotek och flera bokbussar.

Läs mer

Suomi.fi-identifikation får stämpeln Tillgänglighet beaktad

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Synskadades förbund har beviljat Suomi.fi-identifikation stämpeln Tillgänglighet beaktad. Stämpeln kan beviljas till nättjänster som uppfyller den internationella rekommendationen WCAG 2.0 för tillgänglighet samt kriterier som bygger på vissa tilläggspunkter.

Läs mer

I testmiljön för Suomi.fi-identifikation går det också att testa eIDAS-identifiering

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

E-tjänster som använder sig av Suomi.fi-identifikation kan testa eIDAS-identifiering och därmed testa om e-tjänsten har eIDAS-kapacitet i den eIDAS-testidentifikator som nu finns i testtestmiljön för Identifikation.

Läs mer

Stöd för ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden – ansökningstid öppen ända tills 31.8.2018!

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Finansministeriet beviljar organisationer inom den offentliga förvaltningen finansiering för åtgärder som påskyndar ibruktagandet av Suomi.fi-meddelanden.

Läs mer