Ökad kännedom om Suomi.fi-webbtjänsten bland företagare

Suomi.fi tjänster - 25.04.2018

Kännedomen om Suomi.fi-webbtjänstens företagssektion har ökat märkbart bland befintliga och blivande företagare under det senaste halvåret.

Läs mer

Skogscentralen först med att ersätta Katso-tjänsten med Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi tjänster - 25.04.2018

Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation ersätter Katso-tjänsten stegvis fram till 2019. Skogscentralen var först med att övergå från Katso till Suomi.fi-tjänsterna i sin tjänst MinSkog.fi.

Läs mer

Du kan nu uträtta ärenden för någon annans del i Kajanalands Omasote

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Omasote-tjänsten som erbjuds av Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har nu tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer

Agil utveckling av Suomi.fi-tjänsterna på Befolkningsregistercentralen

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Den övergripande utvecklingen av digitala tjänster förutsätter agila arbetsmetoder. BRC håller just nu på att se över sina arbetssätt och anpassa dem till helhetsbetonad, agil utveckling.

Läs mer

Uppgifter om dina händelser på Suomi.fi-nättjänsten

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

På Suomi.fi-nättjänsten kan du kolla uppgifter om dina händelser från och med maj.

Läs mer