Rekordantal identifieringar i Suomi.fi-identifikationen – övergången från Vetuma-på slutrakan

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Medborgarna identifierade sig via Suomi.fi-identifikationen för att uträtta myndighetsärenden 5,8 miljoner gånger i oktober 2017. Antalet identifieringar har ökat ständigt under det gångna året. Till exempel i maj 2016 var motsvarande antal endast 0,6 miljoner.

Läs mer

Stöd kan ansökas för ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Finansministeriet beviljar organisationer inom den offentliga förvaltningen stöd för åtgärder som påskyndar ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Stöd för ibruktagandet av meddelandetjänsten kan sökas fram till 31.8.2018.

Läs mer

Underhållet och utvecklingen av uppgifterna i Servicedatalagret fortsätter

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Programmet för genomförandet av en nationell servicearkitektur upphör vid utgången av 2017. Inom ramen för programmet har bland annat den nya Suomi.fi-nättjänsten och det nya Suomi.fi-servicedatalagret genomförts. I det senare nämnda har kommuner och statliga aktörer infört tjänstebeskrivningar som är tillgängliga via Suomi.fi-nättjänsten.

Läs mer

Medborgarkontot tas ur bruk: Den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden tas i bruk i mitten av december

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

I mitten av december publicerar Befolkningsregistercentralen en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Den nya tjänsten är en del av Suomi.fi-nättjänsten och den ersätter det nuvarande Medborgarkontot.

Läs mer

Berätta för medborgarna om Suomi.fi-tjänsterna - Dra fördel av kommunikations- och marknadsföringsmaterialet!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Suomi.fi-banner för er webbplats – broschyrer och affischer till betjäningsställen – material för informationstavlor – färdiga artiklar som ni kan använda

Läs mer
 

E-post address

Jag vill höra av följande temat: