Uppstartsprojektet för produktionen av Befolkningsregistercentralens aktivkort har startats med en ny kortleverantör

Certifieringstjänster - 08.03.2018

Aktivkorten används omfattande vid identifiering i system och vid elektronisk signering i statens ämbetsverk, kommuner samt enheter inom social- och hälsovården.

Läs mer

Finlands och Estlands informationsleder kopplades samman den 7 februari – nu kan länderna utbyta information snabbt och pålitligt

Suomi.fi tjänster - 27.02.2018

Befolkningsregistercentralen i Finland och den estniska datasystemmyndigheten Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) har kopplat samman ländernas informationsleder, dvs. X-tee och Suomi.fi. Kopplingen gör det möjligt att förmedla information elektroniskt över Finska viken mellan organisationer som anslutit sig till ländernas informationsleder.

Läs mer

Landskapen får tillgång till gemensamt webbinnehåll

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

I början av februari inleddes projektet Gemensamt webbinnehåll för landskapen (Maakuntien yhteiset verkkosisällöt) där gemensamt datainnehåll produceras för de framtida landskapen. Datainnehåll produceras för de lagstadgade tjänster som landskapen ska svara för.

Läs mer

Dataskyddet på Befolkningsregistercentralens Suomi.fi testas med hjälp av hackare

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Den 12 februari 2018 började Befolkningsregistercentralen med ett bug bounty-program, som letar efter eventuella sårbarheter i Suomi.fi-nättjänstens dataskydd.

Läs mer

Migrationsverket för nu in uppgifter om sina tjänster på webbplatsen direkt från Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Migrationsverket (Migri) och Försvarsmakten har genomfört en integration genom vilken de webbplatser som använder statens gemensamma publiceringsplattform (YJA) får information direkt från Suomi.fi-servicedatalagret. Lösningarna ger möjlighet att föra över utvalda uppgifter från en utvald tjänst eller servicekanal (t.ex. ett kontor) till en sida som organisationen definierat.

Läs mer