Förhandsmeddelande: Hierarkin för Befolkningsregistercentralens certifikat förnyas

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

År 2018 inför Befolkningsregistercentralen en ny certifikatshierarki. Den nya hierarkin innehåller ett nytt rotcertifikat och nya certifikatutfärdarens certifikat.

Läs mer

Rakennustiedot myötätuulessa 2018 båtseminarium

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Befolkningsregistercentralen anordnar ett finskspråkigt båtseminarium den 27–29.11.2018 på fartyget M/S Silja Serenade på sträckan Helsingfors–Stockholm–Helsingfors.

Läs mer

Tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning i Befolkningsregistercentralens informationstjänster

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Tillämpningen av EU:s mycket omtalade allmänna dataskyddsförordning påbörjas den 25.5.2018.

Läs mer

VTJ-rajapinta stöder digitaliseringen av kommunernas system

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Med gränssnittet kan kommunen med sin egen applikation hämta uppgifter från befolkningsdatasystemet i realtid dygnet runt.

Läs mer

Anmäl dig till pilotnätkurs för administration av byggnadsuppgifter

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Pilotprojektet riktar sig till alla anställda vid kommuner och magistrater som arbetar med byggnads- och lägenhetsuppgifter.

Läs mer