Offentliga sektorn övar på att kontrollera säkerhetsöverträdelser som gäller personuppgifter i gemensam TAISTO-övning

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

Finansministeriet inbjuder alla aktörer inom offentlig förvaltning till övningen TAISTO i november

Läs mer

Utvecklingen av X-Road-teknologin för Suomi.fi informationsleden inleds i NIIS-institutet

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

X-Road –teknologin, som utgör grunden för Suomi.fi-servicekanalen, har hittills utvecklats i Finland och Estland. Nu överförs utvecklingen av X-Road –teknologins kärnkomponenter till et finsk-estniskt gemensamt institut.

Läs mer

Suomi.fi-identifikation har flyttats till Suomi.fi-serviceadministrationen 6.6.2018

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

Ibruktagandet och administrationen av Suomi.fi-identifikation har flyttats till Suomi.fi-serviceadministrationens webbplats

Läs mer

Välkommen med i SDL:s utvecklingsgrupp!

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

Vi söker nu nya medlemmar till utvecklingsgruppen. Anmäl dig med!

Läs mer

Test av en automatisk tesaurus för att underlätta beskrivningen av innehållet i Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

En automatisk tesaurus tas i testbruk 25.6.

Läs mer