Suomi.fi-tjänsterna utvidgas: Elektroniska myndighetsmeddelanden till småföretag införs hösten 2018

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

I slutet av 2018 utvidgas utbudet av Suomi.fi-tjänster ut företagens synvinkel, när Befolkningsregistercentralen tar i bruk en funktion avsedd för småföretag i tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Läs mer

Ny anvisning för beskrivning av serviceställen

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

En ny anvisning om hur man beskriver serviceställen har publicerats

Läs mer

Nya metadata laddas inte upp och stöd för ibruktagande ges inte för Suomi.fi-identifikation i juli 2018

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Stödet för ibruktagande och uppdateringen av metadata för Suomi.fi-identifikation håller paus i juli 2018. Miljöerna etableras för att säkerställa funktionalitet och garantera kontinuitet.

Läs mer

Suomi.fi-serviceadministrationen har öppnats - först integrerades Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Ibruktagandet och administreringen av Suomi.fi-servicedatalagret har överförts till webbplatsen för Serviceadministrationen. Serviceadministrationen är en självbetjäningsportal riktad till organisationer, där nya organisationer kan bekanta sig med servicedatalagret och börja använda det.

Läs mer

Utveckling av digitaliseringens stöd: den andra workshoppen för att öka förståelsen för kunderna

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Vilken typ av servicehelhet skulle stöda just dig som arbetar för att främja digitaliseringen och utveckla digitala tjänster? Suomidigi deltar i arbetet med att ta fram ett svar på den här frågan i nära samarbete med projektet för Suomi.fi-serviceleverantörerna (SuoPa).

Läs mer