Nya metadata laddas inte upp och stöd för ibruktagande ges inte för Suomi.fi-identifikation 20.12.2018-6.1.2019

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Stödet för ibruktagande och uppdateringen av metadata för Suomi.fi-identifikation håller paus på jultiden. Miljöerna etableras för att säkerställa funktionalitet och garantera kontinuitet.

Läs mer

Kommuninvånarnas blankettärenden hanteras datasäkert och behändigt genom Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I kommunerna sköts många ärenden med webblanketter. Blanketterna måste röra sig absolut datasäkert eftersom de ofta innehåller personuppgifter och till och med känsliga uppgifter.En enkel lösning för pålitliga blanketter är Suomi.fi-meddelanden.

Läs mer

Många nya egenskaper i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I fortsättningen skickas fullmaktsgivaren ett larm om att någon begärt fullmakt, fullmakter för skötsel av ett företags ärenden utvidgas i Suomi.fi-fullmakter och mycket annat nytt!

Läs mer

På internationella X-Road-gemenskapens möte skapades en vision om X-Roads framtid

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

Evenemanget har ordnats flera år tidigare, men i år var det betydligt mer internationellt - det fanns rikligt med deltagare från mer än tio olika länder.

Läs mer