Informationstillfällen om Suomi.fi-fullmakter för kundorganisationerna

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Ett utbildnings- och diskussionstillfälle ordnas för kundtjänsterna vid de organisationer som tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer

Kom ihåg SDL-klinikerna!

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Utbildningarna och klinikerna om Suomi.fi-servicedatalagret fortsätter

Läs mer

Evenemang

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Befolkningsregistercentralen presenterar Suomi.fi och sina certifierings- och befolkningsuppgiftstjänster under flera evenemang under våren. Kom till vår mässavdelning för att diskutera hur våra tjänster kan vara till nytta såväl för din organisation som för dig som medborgare!

Läs mer

Tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning i Befolkningsregistercentralens informationstjänster

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Tillämpningen av EU:s mycket omtalade allmänna dataskyddsförordning påbörjas den 25.5.2018.

Läs mer

Anmäl dig till pilotnätkurs för administration av byggnadsuppgifter

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Pilotprojektet riktar sig till alla anställda vid kommuner och magistrater som arbetar med byggnads- och lägenhetsuppgifter.

Läs mer