Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska visa vägen för digitaliseringen och betjäna medborgarna i olika livsskeden

Suomi.fi tjänster - 29.05.2018

I början av 2020 inleder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sin verksamhet. Myndigheten kommer i administrativt hänseende att bygga på den nuvarande Befolkningsregistercentralen.

Läs mer

Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter för skötseln av skatteärenden från början av november 2018. Fullmakterna kan användas i fortsättningen av både privatpersoner och företagskunder.

Läs mer

Tillfälligt avtal undertecknat för utskrifts-, kuverterings- och distributionstjänst för Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Befolkningsregistercentralen har ingått ett tillfälligt tjänsteavtal med Edita Prima Ab förutskrift, kuvertering och distribution av Suomi.fi-meddelanden. Genom avtalet kan Befolkningsregistercentralen erbjuda kundorganisationer som använder Suomi.fi-meddelanden möjligheten att skicka papperspost via en centraliserad tjänst.

Läs mer

Suomi.fi-informationsleden utvecklas i framtiden med gemensamma krafter

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Befolkningsregistercentralen har haft ansvaret för utvecklingen av Suomi.fi-informationsleden på nationell nivå i Finland. Nu ska utvecklingsarbetet med anknytning till de centrala komponenterna i programvaran X-Road överföras till Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).

Läs mer

Anställningsguide hjälper arbetsgivare att planera anskaffningen av arbetskraft

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

En tredje guide – en anställningsguide för arbetsgivare – har publicerats på Suomi.fi:s företagssidor.

Läs mer