Delta i utvecklingen: Välkommen med i Suomi.fi-användarsamfundet!

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

I Suomi.fi-användarsamfundet får deltagarna bl.a. utrycka sina åsikter och diskutera Suomi.fi-tjänstens egenskaper, utvärdera nya planer och höra vad andra tycker om tjänsten.

Läs mer

Suomi.fi-informationsmötena fortsätter på hösten!

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Syftet med Suomi.fi-informationsmötena är att ge aktuell information av utveckling inom SuoJa-, SuoPa- och YTI-projekten gällande ibruktagande, utveckling och innehåll.

Läs mer

Det nya gränssnittet gör det möjligt att granska Suomi.fi-fullmakterna även på servicestället

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Med hjälp av det nya gränssnittet är det möjligt att på servicestället elektroniskt kontrollera om personen har tillräcklig fullmakt att representera någon annan.

Läs mer

Du kan nu befullmäktiga en annan person att sköta dina ärenden i inkomstregistret

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Du kan befullmäktiga till exempel en annan person eller en redovisningsbyrå att sköta dina ärenden i inkomstregistret. Du kan också själv be om fullmakt av en annan person.

Läs mer

Servicedatalagrets kartgränssnitt kan nu användas

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Suomi.fi-servicedatalagrets karttjänst fungerar nu och kan utnyttjas fritt. Via gränssnittet kan man söka adresser till och basuppgifter om de tjänster som beskrivs i Servicedatalagret.

Läs mer