Finland det första landet som inför elektronisk ärendehantering på annan persons vägnar

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Finland är det första landet i världen som gjort det möjligt för en vuxen att ge en annan person en elektronisk fullmakt att hantera ärenden på sina vägnar i social- och hälsovårdsfrågor. Ärendehantering på annan persons vägnar förutsätter att man ger en fullmakt för elektronisk ärendehantering inom hälsovården i Suomi.fi-nättjänsten.

Läs mer

Företagssidorna på Suomi.fi ersätter webbplatsen Yrityssuomi.fi

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Den 9 januari 2018 ersätter företagssidorna på Suomi.fi webbplatsen Yrityssuomi.fi. Från den 9 januari får man information om företagande och att starta ett företag på adressen https://www.suomi.fi/foretag.

Läs mer

Vad har KaPA-programmet åstadkommit?

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Under det nationella servicearkitekturprogrammets gång har alla Suomi.fi-tjänster genomförts och organisationerna har aktivt börja använda tjänsterna. Det nationella servicearkitekturprogrammet som startades 2014 upphör i slutet av december.

Läs mer

Organisationer fortsättningsvis skyldiga att använda Suomi.fi-tjänsterna

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Organisationer inom den offentliga förvaltningen är skyldiga att ta Suomi.fi-tjänsterna i bruk även efter årsskiftet trots att det nationella servicearkitekturprogrammet upphör i slutet av 2017. Utvecklingen av de Suomi.fi-tjänster fortsätter under Befolknings-registercentralens ledning.

Läs mer

Trafi och Kouvola har börjat använda Suomi.fi-betalningar – läs mer om ibruktagandet!

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Under den gångna hösten började organisationer i den offentliga sektorn ta i bruk tjänsten Suomi.fi-betalningar. Alla organisationer som hittills använt tjänsten Vetuma för betalningar ska övergå till Suomi.fi-betalningar före utgången av 2017.

Läs mer
 

E-post address

Jag vill höra av följande temat: