Så här förnyas namnlagen

Befolkningsuppgiftstjänster - 06.06.2018

Den nya namnlagen träder i kraft den 1 januari 2019. I och med att namnlagen revideras görs också ändringar i befolkningsdatasystemet. Om din organisation söker namnuppgifter om individer ur befolkningsdatasystemet, kan resultatet efter årsskiftet bli exempelvis fyra förnamn och olika dubbla efternamn.

Läs mer

Intresserat sorl under Social- och hälsovårdens ABD-dagar

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen deltog i Social- och hälsovårdens ABD-dagar den 22–23.5.2018 i Paviljonki i Jyväskylä. I en gemensam avdelning med FPA och THL presenterade vi social- och hälsovårdens certifikattjänster, Suomi.fi-fullmakter och den elektroniska anmälan till befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Anmäl dig till Byggnadsuppgifter i medvind 2018 Båtseminarium

Befolkningsuppgiftstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen ordnar ett båtseminarium i fantastisk havsmiljö. Seminariet går på finska och är avsett för dem som behandlar fastighets-, byggnads- och bostadsuppgifter vid magistrater och kommuner. Seminariet går av stapeln på M/S Silja Serenade 27–29.11.2018.

Läs mer

En permanent lägenhetsbeteckning skapas för befolkningsdatasystemet år 2018

Befolkningsuppgiftstjänster - 06.06.2018

En permanent lägenhetsbeteckning införs 2018 bland datainnehållet i befolkningsdatasystemet. Alla lägenheter som redan finns i byggnads- och fastighetsregistret får en beteckning.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen medverkar även i år på SuomiAreena i Björneborg den 16–20.7!

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

På Medborgartorget kommer vi att demonstrera olika Suomi.fi-tjänster, bl.a. Meddelanden, Fullmakter och Nättjänsten. Kom och lär dig mer om hur Suomi.fi underlättar din vardag och hanteringen av e-tjänster för medborgare!

Läs mer