Riksarkivet möjliggjorde ärendehantering åt en annan person i Suomi.fi-nättjänst.

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

I Suomi.fi-fullmakterna nåddes en betydande milstolpe i slutet av september då Riksarkivet tog tjänsten i bruk i sitt materialbeställnings- och kundservicesystem Astia. Riksarkivets ibruktagande är mycket viktigt för Suomi.fi-tjänsterna, eftersom Riksarkivet är den första organisationen som möjliggjorde fullmakter mellan privatpersoner via Suomi.fi-nättjänsten.

Läs mer

Suomi.fi-identifikation känner snart igen även andra än finländare

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Suomi.fi-identifikation utvidgas 2018 så att tjänsten möjliggör identifiering även med andra EU-länders identifieringsverktyg. Ändringen innebär att även sådana personer som inte har ett finländskt verktyg för identifiering kan använda e-tjänster som tillhandahålls av den offentliga förvaltningen i Finland. Sådana är till exempel invandrare, personer som arbetar tillfälligt i Finland och finländare bosatta utomlands.

Läs mer

Version 6.16.0 av Suomi.fi-informationsleden snart klar för driftsättning – uppdateringen möjliggör stöd för lastbalansering

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Suomi.fi-informationsledens produktionsmiljö uppdateras inom kort till version 6.16.0. Uppdateringen har redan gjorts i informationsledens utvecklings- och testningsmiljöer. Planen är att uppdatera produktionsmiljön vecka 44.

Läs mer

Alla kommuner är med i Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Samtliga 311 kommuner i Finland har anslutit sig till Suomi.fi-servicedatalagret och förbundit sig att producera information om sina servicekanaler i Servicedatalagret. Nästan hälften av alla kommuner har redan publicerat alla sina lagstadgade tjänster i SDL och därmed kan de anses vara driftsatta till fullo. Information om de tjänster som beskrivits i Servicedatalagret kan läsas bland annat via Suomi.fi-nättjänsten.

Läs mer

Arbetet med projektet för en gemensam informationsförvaltning (YTI) fortskrider snabbt

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

YTI-projektet utgör en del av spetsprojekthelheten Digitalisering av offentliga tjänster. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för gemensam informationsförvaltning för den offentliga förvaltningen och stärka systematisk och målinriktad definition och hantering av uppgifter. Dessutom uppmuntras man genom projektets åtgärder effektivera mångsidig användning av befintliga uppgifter. Projektet leds av finansministeriet, och Befolkningsregistercentralen ansvarar till största delen för att genomföra det.

Läs mer