Höstens mässevenemang: Suomi.fi presenterades på MyData, Yritys2017 och Kommunmarknaden

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

I slutet av augusti hade Suomi.fi-tjänsterna äran att vara huvudsamarbetspartner åt den internationella konferensen MyData 2017. Under evenemanget Yritys2017 höll vi en presentation för företagare och personer som planerar att starta företag om det snart förnyade gränssnittet för företagare i Suomi.fi-nättjänsten och om våra tjänster för företag, till exempel Suomi.fi-fullmakterna.

Läs mer

Informationsmöte för organisationer i den tredje sektorn om Suomi.fi-datalagret och nättjänsten 10.10.2017

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Befolkningsregistercentralen ordnar ett Skype-informationsmöte om Suomi.fi-datalagret och nättjänsten för organisationer i den tredje sektorn. Mötet ordnas tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 10.00–11.30. Informationsmötet informerar serviceproducenter i den tredje sektorn särskilt om Suomi.fi-datalagret samt om dess användning och dess betydelse som en faktor som gör det lättare att hitta tjänsterna elektroniskt.

Läs mer

Öppen utbildning om servicekanalen Suomi-fi i oktober–november: "Drift och administration av en anslutningsserver"

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

I utbildningen behandlas drift och administration av en anslutningsserver och presenteras Informationsledens egenskaper.

Läs mer

Fartygsseminarium om aktuella frågor inom digitaliseringen 5–7.10.2017

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Systemarbetsföreningen Sytyke Ry ordnar ett fartygsseminarium den 5–7 oktober 2017 under rubriken "2037 – Vägkarta till framtiden". På seminariet behandlas aktuella frågor om digitaliseringen av vårt samhälle.

Läs mer

Informationsmöte och diskussion om eIDAS-förordningen 8.11.2017

Suomi.fi tjänster - 18.09.2017

Välkommen på informationsmöte om hur Suomi.fi-identifikationen möjliggör elektronisk identifiering av medborgare från andra EU-länder i den offentliga förvaltningens e-tjänster!

Läs mer