Evenemang

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Befolkningsregistercentralen presenterar Suomi.fi och sina certifierings- och befolkningsuppgiftstjänster under flera evenemang under våren.

Läs mer

Suomi.fi-nättjänsten utvidgas: heltäckande databas och rådgivningstjänst för företagare

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Suomi.fi-nättjänstens företagssidor publicerades i januari. All information och rådgivning gällande företagande hittas nu på en och samma plats – på Suomi.fi. Suomi.fi:s företagssidor ersätter webbplatsen FöretagsFinland.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen samlar tjänster som främjar digitaliseringen till en helhet

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Under 2018–2019 samlar Befolkningsregistercentralen tjänster som främjar digitaliseringen till en helhet. Syftet är att fortsätta med det arbete som påbörjades av projekten inom KaPA-programmet och SuomiDigi och bygga upp en tjänst som stöder digitaliseringen av serviceleverantörer och hela samhället samt förändringen av verksamhetskoncepten.

Läs mer

Suomi.fi-identifiering ersatte identifieringstjänsten Vetuma och Tunnistus.fi vid årsskiftet

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Suomi.fi-identifiering har ersatt identifieringstjänsten Vetuma och Tunnistus.fi den 1 januari 2018. Om organisationerna inom den offentliga förvaltningen behöver en stark identifiering i sina e-tjänster ska organisationerna med användningsåläggande i fortsättningen använda Suomi.fi-identifieringen. Även organisationer med användningsrätt kan utnyttja tjänsten.

Läs mer

Välfärdssamkommunen i Brahestadsregionen börjar använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter – smidigare användning av e-tjänster i NettiRassi

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Välfärdssamkommunen i Brahestadsregionen tog i bruk tjänsten Suomi.fi-fullmakter i e-tjänstekanalen NettiRassi. Via tjänsten kan du sköta icke-brådskande ärenden inom social- och hälsovården.

Läs mer