YTI-projektet: Suomi.fi-informationsledens dataöverföring & The Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) presentation

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Tid och plats: 20 februari 2018 kl. 14–15, Befolkningsregistercentralen, Fågelviksgränden 4, Auditoriet

Läs mer

SDL-kontaktperson, meddela om organisationens ibruktagande av SDL och övergång till underhållsfasen!

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Med hjälp av denna enkät följer vi upp i vilket skede organisationer är med ibruktagandet av SDL och övergången till underhållsfasen.

Läs mer

Kom ihåg SDL-klinikerna!

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Utbildningarna om Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) fortsätter även under 2018.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen önskar god jul!

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

God jul och tack för samarbete

Läs mer

Myndighetskommunikationen går in i en ny tid! Nu kan du få elektronisk post från myndigheterna

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Befolkningsregistercentralen har den 15 december 2017 öppnat en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Tjänsten ingår i Suomi.fi-nättjänsten.

Läs mer
 

E-post address

Jag vill höra av följande temat: