Kom ihåg SDL-klinikerna!

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Utbildningarna och klinikerna om Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) fortsätter.

Läs mer

Suomi.fi-nättjänsten utvecklas för att stöda vård- och landskapsreformerna – en prototyp på kommande till användargemenskapen

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Suomi.fi-nättjänsten utvecklas för att stöda regeringens vård- och landskapsreformer. Under det s.k. SuoJa-projektets gång utvecklas regionala vyer till tjänsterna och det handledande innehållet i Suomi.fi med hjälp av vilka användarna kan se tjänsterna i sitt landskap och landskapets andra innehåll.

Läs mer

EIDAS-identifikationen gynnar européernas mobilitet och myndighetsärendena över landsgränserna

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

EIDAS-identifikationen möjliggör användningen av den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster i Europa över landsgränserna och gör det därmed enklare för människor och företag att uträtta sina ärenden samt underlättar mobiliteten.

Läs mer

Infomöte 25.4.2018 – Hur ska kommunen ta bruk Suomi.fi-meddelanden?

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Suomi.fi-meddelanden gör det möjligt att skicka myndighetspost till medborgare elektroniskt. Hur kan kommunerna se till att Meddelande-tjänsten medför fördelar?

Läs mer

Databanken Lyckade lösningar för arbetslivet har nu publicerats i Suomi.fi.

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Databanken Lyckade lösningar för arbetslivet har nu publicerats i Suomi.fi. I databanken har samlats lyckade lösningar, det vill säga god praxis och erfarenheter från arbetsplatser.

Läs mer