Glad sommar!

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

Vi önskar alla en trevlig sommar! Nästa Suomi.fi-nyhetsbrev publiceras i augusti.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen tar hand om medborgarnas dataskydd

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen administrerar omfattande personregister och har därför alltid hanterat personuppgifter omsorgsfullt. Behandlingen av personuppgifter vid Befolkningsregistercentralen följer EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Läs mer

EU:s allmänna dataskyddsförordning och ändringar i avtalen om certifikattjänster

Certifieringstjänster - 06.06.2018

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, nedan förordningen, godkändes den 14 april 2016 och kraven i den börjar tillämpas före utgången av övergångsperioden den 25 maj 2018. Förordningen stärker individens rättigheter och friheter och samtidigt främjas utvecklingen av EU:s digitala inre marknad. Under övergångstiden ska organisationerna säkerställa att deras förfaringssätt motsvarar dataskyddsförordningen och göra de ändringar som krävs.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen har tagit i bruk Toimi-systemet

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen (Digitala tjänster och Befolkningsdatatjänster) har tagit i bruk servicehanteringssystemet Toimi för hantering av tjänstebegäranden och kommunikation i april. Systemet hjälper effektivera hanteringen av tjänstebegäranden.

Läs mer