Ögon- och öronöppnande samarbete på Tillgänglighetsmingel

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Företrädare för statsförvaltningen, specialgrupper och seniorer utvecklade nya, tillgängliga digitala tjänster på Tillgänglighetsmingel, som ordnades 20–21.3.

Läs mer

Delta i en workshop som utvecklar den offentliga förvaltningens digitjänster i Tammerfors 17 april eller i Helsingfors 4 maj

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Du som arbetar med digitaliseringen nom den kommunala eller den statliga sektorn, anmäl dig till Suomidigi-workshoppen! Workshoppen planerar tjänsterna som stöd för utvecklingen av den offentliga förvaltningens digitjänster genom samutveckling.

Läs mer

Infotillfälle om anmälan till digistödets pilotprojekt den 5 april 2018

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Finansministeriet ordnar ett online-evenemang den 5 april kl. 12–13 om hur till exempel ett landskap eller ett landskapsförbund kan anmäla sig som digistödspilot.

Läs mer

Kom ihåg SDL-klinikerna!

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Utbildningarna och klinikerna om Suomi.fi-servicedatalagret fortsätter

Läs mer

Informationstillfällen om Suomi.fi-fullmakter för kundorganisationerna

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Ett utbildnings- och diskussionstillfälle ordnas för kundtjänsterna vid de organisationer som tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer