Information och anvisningar för att använda Suomi.fi-tjänsterna på ett och samma ställe

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

I Suomi.fi-nättjänsten har en ny del, Anvisningar och stöd, publicerats där man samlat uppgifter och anvisningar för användingen av Suomi.fi-tjänsterna

Läs mer

Det finns hästkrafter i Befolkningsregistercentralens digitala tjänster!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Läs Hannu Hakalas och Jukka Kuparis blogginlägg om effektiviteten av Befolkningsdatacentralens digitala tjänster.

Läs mer

Suomi.fi-fullmakter – tjänsteutformningen av nya tjänstemannafunktioner igång

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Målet med tjänstemannafunktionen är att göra det möjligt att uträtta ärenden för t. ex. utländska företag och personer som saknar elektroniska idenfieringsverktyg

Läs mer

Suomi.fi-serviceadministrationen nu även på svenska!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

I Serviceadministrationen hittar du nu information och stöd för ibruktagande och administration av Suomi.fi-tjänster även på svenska.

Läs mer

Kommunerna ska beskriva företagstillstånden i Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

För att kunderna ska få den information de behöver om sina skyldigheter är det viktigt att informationen finns i tjänsterna som utnyttjar Servicedatalagrets uppgifter.

Läs mer