Suomi.fi-identifikation har flyttats till Suomi.fi-serviceadministrationen 6.6.2018

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

Ibruktagandet och administrationen av Suomi.fi-identifikation har flyttats till Suomi.fi-serviceadministrationens webbplats

Läs mer

Välkommen med i SDL:s utvecklingsgrupp!

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

Vi söker nu nya medlemmar till utvecklingsgruppen. Anmäl dig med!

Läs mer

Test av en automatisk tesaurus för att underlätta beskrivningen av innehållet i Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

En automatisk tesaurus tas i testbruk 25.6.

Läs mer

Logga in i Suomi.fi-webbtjänsten och börja använda favoriter!

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

När du loggar in på webbtjänsten Suomi.fi kan du lägga till de länkar du behöver eller ofta använder som dina favoriter.

Läs mer

SDL-kliniker och effektiva workshoppar i sommar

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

I juni och augusti hålls SDL-kliniken normalt på fredagar mellan klockan 9 och 10. I juli hålls kliniken endast fredagen den 13 juli.

Läs mer