Uppgifter om dina händelser på Suomi.fi-nättjänsten

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

På Suomi.fi-nättjänsten kan du kolla uppgifter om dina händelser från och med maj.

Läs mer

Suomidigi belönar utvecklare av digitala tjänster – anmäl ditt team till Suunnannäyttäjät-tävlingen

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

I Suunnannäyttäjät-tävlingen belönas ett team vars insats underlättar medborgarnas vardag och som bra kan utnyttjas i andra organisationer.

Läs mer

Digitaliseringens sus på Spring Splash – Keväthumaus

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Spring Splash – Keväthumaus, toppmötet för digitalisering samlade de finländska föregångarna inom den digitala boomen till Finlandiahuset den 11 april 2018.

Läs mer

Evenemang

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Befolkningsregistercentralen presenterar Suomi.fi och sina certifierings- och befolkningsuppgiftstjänster under flera evenemang under våren. Kom till vår mässavdelning för att diskutera hur våra tjänster kan vara till nytta såväl för din organisation som för dig som medborgare!

Läs mer