Lastbalanseringsstöd införs vid nästa uppdatering av Suomi.fi-informationsleden

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Suomi.fi-informationsledens centralmiljö uppdateras snart från version 6.9.3 till 6.16.x (den sista siffran preciseras före publiceringen). Se tidtabellen för uppdateringen.

Läs mer

Följ Suomi.fi:s nya podcastserie om digitalisering!

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Tjänsterna digitaliseras – hur påverkar det oss alla? Ytterligare upplysningar om det här och många andra ämnen med anknytning till digitaliseringen får du i Suomi.fi:s nya podcastserie.

Läs mer

Kommunikationsmaterial för organisationernas bruk på Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Befolkningsregistercentralen har publicerat kommunikationsmaterial med anknytning till Suomi.fi-tjänsterna för organisationskundernas bruk. Organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda materialet till att informera nationella och lokala medier om Suomi.fi-tjänsterna och sin medverkan i dem.

Läs mer

Följ aktuella händelser i Befolkningsregistercentralens nya blogg

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Befolkningsregistercentralen har startat en egen blogg. I inläggen skriver Befolkningsregistercentralens sakkunniga och direktörer om aktuella ämnen med anknytning till digitalisering, befolkningsdatatjänster och elektronisk autentisering.

Läs mer

Det digitala samarbetet mellan Finland och Estland intensifierades på X-Road-gemenskapens seminarium

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Den 7 september ordnades ett internationellt möte för X-Road-gemenskapen ordnades i Estland. Evenemanget hade cirka 70 deltagare, av vilka 14 kom från Finland. X-Road-gemenskapen är större i Estland än i Finland eftersom X-Road använts längre i Estland, men Finland följer Estland hack i häl i utvecklingen. Evenemanget bjöd på mycket intressanta föredrag bland annat om läget inom Estlands och Finlands X-Road-lösningar just nu. Deltagarna diskuterade möjligheterna till interoperering av MyData och X-Road och dryftade i en workshop på hur X-Roads användarupplevelse kan göras ännu bättre i framtiden.

Läs mer
 

E-post address

Jag vill höra av följande temat: