Evenemang

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Befolkningsregistercentralen presenterar Suomi.fi och sina certifierings- och befolkningsuppgiftstjänster under flera evenemang under våren. Kom till vår mässavdelning för att diskutera hur våra tjänster kan vara till nytta såväl för din organisation som för dig som medborgare!

Läs mer

Kom ihåg SDL-klinikerna!

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Utbildningarna och klinikerna om Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) fortsätter.

Läs mer

Suomi.fi-nättjänsten utvecklas för att stöda vård- och landskapsreformerna – en prototyp på kommande till användargemenskapen

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Suomi.fi-nättjänsten utvecklas för att stöda regeringens vård- och landskapsreformer. Under det s.k. SuoJa-projektets gång utvecklas regionala vyer till tjänsterna och det handledande innehållet i Suomi.fi med hjälp av vilka användarna kan se tjänsterna i sitt landskap och landskapets andra innehåll.

Läs mer

EIDAS-identifikationen gynnar européernas mobilitet och myndighetsärendena över landsgränserna

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

EIDAS-identifikationen möjliggör användningen av den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster i Europa över landsgränserna och gör det därmed enklare för människor och företag att uträtta sina ärenden samt underlättar mobiliteten.

Läs mer

Infomöte 25.4.2018 – Hur ska kommunen ta bruk Suomi.fi-meddelanden?

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Suomi.fi-meddelanden gör det möjligt att skicka myndighetspost till medborgare elektroniskt. Hur kan kommunerna se till att Meddelande-tjänsten medför fördelar?

Läs mer