Pensionsskyddscentralen utvecklar sina system och utnyttjar Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Pensionsskyddscentralen har under hösten tagit Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-meddelanden i användning. Den centrala motiveringen har varit att göra det enklare för kunden.

Läs mer

Det är i fortsättningen möjligt att mera noggrant rikta in och avgränsa Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Suomi.fi-fullmakter har den 23 oktober gett ut en ny egenskap. Med den nya egenskapen kan den som lämnar fullmakten mera specificerat avgränsa den fullmakt som ges.

Läs mer

Suomi.fi-tjänsterna blir tillgängliga genom utveckling

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

I sitt blogginlägg berättar Jani Ruuskanen hur BRC har börjat utföra tillgänglighätsdirektivets krav i Suomi.fi-tjänsternas utveckling.

Läs mer

Lyft fram tillgänglighetsinformationen för din organisations serviceställen i Suomi.fi-webbtjänsten

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Har din organisation redan beskrivit tillgänglighetsuppgifterna för sina serviceställen i Servicedatalagret? Nu är det dags att börja beskriva tillgänglighetsuppgifterna, eftersom de nu visas i Suomi.fi-nättjänsten.

Läs mer

Det lönar sig att beskriva SDL-uppgifterna väl – snart syns de i BRC:s AR-applikation

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Snart syns de uppgifter som beskrivs i Servicedatalagret även i Befolkningsregistercentralens nya applikation för förstärkt verklighet.

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37