En ny basbeskrivning för det digitala stödet – tjänsternas sökbarhet utvecklas

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

En enhetlig information betjänar på bästa sätt både de som erbjuder digitalt stöd och de medborgare som letar efter digitalt stöd.

Läs mer

X-Road-gemenskapens evenemang i Tallinn den 12 september 2018 – kom med!

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Evenemanget behandlar intressanta och dagsaktuella teman kring X-Road.

Läs mer

Offentliga förvaltningen övar på att hantera säkerhetsöverträdelser som gäller personuppgifter i gemensam TAISTO18-övning

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

I TAISTO övar man på de verksamhetsmodeller och processer som behövs vid datasäkerhetsavvikelser och säkerhetsöverträdelser som gäller personuppgifter.

Läs mer

Katso-tjänsten upphör vid utgången av 2019

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

I stället för Katso-koderna börjar stark elektronisk autentisering tillämpas. Katso-tjänstens roller och fullmaktsfunktioner kan ersättas med Suomi.fi-fullmakter

Läs mer

Delta i utvecklingen: Välkommen med i Suomi.fi-användarsamfundet!

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

I Suomi.fi-användarsamfundet får deltagarna bl.a. utrycka sina åsikter och diskutera Suomi.fi-tjänstens egenskaper, utvärdera nya planer och höra vad andra tycker om tjänsten.

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33