Spring Splash – Keväthumaus anordnas igen 2019 – anteckna 3 april i kalendern!

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 13.12.2018

Seminariet Spring Splash - Keväthumaus har redan blivit tradition och anordnas nästa gång 3 april på Finlandiahuset i Helsingfors.

Läs mer

En ny version av mPollux DigiSign Client -kortläsarprogrammet publicerad

Certifieringstjänster - 13.12.2018

Befolkningsregistercentralen har publicerat en ny version (4.0.18) av kortläsarprogrammet mPollux DigiSign Client.

Läs mer

Lagstiftningen om för- och efternamn ändras vid årsskiftet

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

De nya bestämmelserna om för- och efternamn träder i kraft vid ingången av 2019. Ändringarna i namnlagen medför även ändringar i befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Den permanenta lägenhetsbeteckningen har tagits ibruk i befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Alla lägenheter i befolkningsdatasystemet har den 2.12.2018 fått permanent lägenhetsbeteckning som ny dataenhet (BDS-PLB).

Läs mer

I fortsättningen kan man bevisa sin identitet enbart med pass och personkort då man ansöker om stark autentisering

Certifieringstjänster - 13.12.2018

Då man ansöker om stark autentisering kan man från och med början på år 2019 använda enbart pass och personkort, men inte körkort som beviljats av en myndighet i Finland eller i europeiska ekonomiska området.

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 43